Esenyurt, İstanbul info@maliveri.net
Not : İşinizi büyütmenizi yardımcı oluyoruz..

Tecil İşlemi

By Mali Müşavir Fuat MANDAN - Beylikdüzü

4 Ay Önce

Tecil İşlemi

 

Tecil: Alacağı Erteleme ve Taksitlendirmesidir.

 →  <!--[endif]-->Tecil ancak borçlunun yazılı başvurusu üzerine (Tecil ve Taksitlendirme Talep Formu) yapılabilmektedir.

→ Tecil, talep edilmesi halinde alacaklı VD. tarafından zorunlu olarak yerine getirilmesi gereken bir işlem değildir. VD. zamanında ödenmeyen alacağı için icra takibine başlaması halinde borçlunun Çok Zor Durumda kalacağını öngörürse, tecil başvurusunu kabul edebilir.

→  <!--[endif]-->Tecil ve taksitlendirme talebinde bulunan borçluların "Çok Zor Durumda" olup olmadıklarının tespitinde, Likidite Oranı kullanılmakta ve bu oran sonucunda tespit edilen çok zor durum derecesine uygun olarak Tecil Süresi belirlenmektedir.

Likidite Oranı = (D. Varlıklar - Stoklar) / KVYK

1 'den büyükse      ; Borç tecil olmaz.

1 – 0,5 ise              ; 12 Ay tecil yapılır.

0,5 ’den küçükse   ; 24 Ay tecil yapılır.

Tecil de kural olarak teminat gösterilmiş olmak şartıyla yapılabilmektedir.

50 BinTL az ise; Teminat aranmaz.

50 BinTL fazla ise;  aşan kısmın 1/2 teminat gösterilir.

→ Tecil edilen borç tutarının  ’u ödenmedikçe borçluya, borcu bulunmadığını gösteren yazı verilmez.